agulec, teksty z grudnia 2010 roku

2 teksty z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest agu­lec.

Zacznij myśleć o te­raźniej­szości nim o niej zapomnisz. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 7 grudnia 2010, 12:56

Nig­dy nie do­puść do te­go, aby two­je włas­ne szczęście za­leżało od ko­goś innego. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 5 grudnia 2010, 12:35
agulec

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agulec

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 kwietnia 2017, 18:29Cris sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 15:30agulec sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 06:10JaiTy sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

23 czerwca 2014, 00:27Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]

23 czerwca 2014, 00:13Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]