agulec, teksty z grudnia 2011 roku

3 teksty z grud­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest agu­lec.

Pew­ne­go dnia przychodzi czas na zmiany- a to wyglądu, a to ubioru . U mnie nad­szedł czas na me­tamor­fozę całego mo­jego do­tychcza­sowe­go życia i czuję się z tym rewelacyjnie! 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 grudnia 2011, 20:12

Przy czyn­nej ig­no­ran­cji kiero­wanej w twoim kierun­ku, najgłośniej krzyczysz- milcząc. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 grudnia 2011, 20:54

Zacho­wuj dys­tans i nie daj się brać na litość. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 17 grudnia 2011, 23:23
agulec

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agulec

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 kwietnia 2017, 18:29Cris sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 15:30agulec sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 06:10JaiTy sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

23 czerwca 2014, 00:27Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]

23 czerwca 2014, 00:13Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]