agulec, teksty z kwietnia 2010 roku

5 tekstów z kwiet­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest agu­lec.

Mod­ne sta­je się życie w po­jedynkę. Sa­mot­ny człowiek nie jest już sa­mot­nym. Jest sam ze sobą. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 30 kwietnia 2010, 20:13

Są ludzie, dla których życie nie ma żad­ne­go znaczenia... 

myśl
zebrała 51 fiszek • 24 kwietnia 2010, 18:51

Aby w tym co człowiek ro­bi, zacho­wać wolność... 

myśl
zebrała 47 fiszek • 18 kwietnia 2010, 01:01

Nau­czy­my się sza­nować do­niosłość każdej sekundy! 

myśl
zebrała 51 fiszek • 12 kwietnia 2010, 19:35

Pa­miętaj chłop­cze masz szansę nikłą zastąpić praw­dziwą ko­bietę zwykłą dziwką! 

myśl
zebrała 83 fiszki • 2 kwietnia 2010, 20:20
agulec

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agulec

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 kwietnia 2017, 18:29Cris sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 15:30agulec sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 06:10JaiTy sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

23 czerwca 2014, 00:27Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]

23 czerwca 2014, 00:13Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]