agulec, teksty z lipca 2011 roku

2 teksty z lip­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest agu­lec.

Nie ma nicze­go za dar­mo, nie ma łat­wych dróg na skróty do celu. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 29 lipca 2011, 00:18

Myślisz, że nie pot­ra­fisz za­pom­nieć? Niep­rawda! Nie pot­ra­fisz wybaczyć. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 25 lipca 2011, 23:35
agulec

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agulec

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 kwietnia 2017, 18:29Cris sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 15:30agulec sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 06:10JaiTy sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

23 czerwca 2014, 00:27Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]

23 czerwca 2014, 00:13Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]