agulec, teksty z lutego 2010 roku

7 tekstów z lu­tego 2010 ro­ku – auto­rem jest agu­lec.

Oczy widzą to, co dzieje się wo­koło, a wyob­raźnia po­maga zrozumieć... 

myśl
zebrała 53 fiszki • 22 lutego 2010, 19:43

Po każdej sy­tości po­jawia się uczu­cie głodu...

(również od­nośnie uczuć) 

myśl
zebrała 40 fiszek • 21 lutego 2010, 01:12

Nie skacz z mos­tu tyl­ko po to, aby dot­rzy­mać ko­muś towarzystwa! 

myśl
zebrała 67 fiszek • 20 lutego 2010, 18:40

Jes­teśmy stworze­ni do kocha­nia... Ale może każdy związek ma swoją datę ważności? 

myśl
zebrała 35 fiszek • 19 lutego 2010, 17:15

Wiesz co czy­ni cię tak wspa­niałym człowiekiem? To, że w głębi ser­ca kochasz każde­go dnia, bez względu na wszystko! 

myśl
zebrała 47 fiszek • 10 lutego 2010, 21:21

Jeśli poz­wo­limy dru­giej oso­bie zginąć, czy to tak jak­byśmy go zabili? 

myśl
zebrała 36 fiszek • 8 lutego 2010, 17:34

W życiu is­tnieją ważniej­sze spra­wy od tej ko­medii, którą na­zywa­my miłością. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 1 lutego 2010, 18:47
agulec

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agulec

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 kwietnia 2017, 18:29Cris sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 15:30agulec sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 06:10JaiTy sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

23 czerwca 2014, 00:27Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]

23 czerwca 2014, 00:13Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]