agulec, teksty z lutego 2011 roku

4 teksty z lu­tego 2011 ro­ku – auto­rem jest agu­lec.

Przychodzi ta­ki mo­ment, że dom two­jego dzieciństwa przes­ta­je być twoim domem. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 11 lutego 2011, 21:50

Dbaj o przy­jaciół równie in­tensyw­nie, co o swoją drugą połówkę. Praw­dzi­wa przy­jaźń jest na całe życie, a re­lac­je z par­tne­rem- nie zawsze. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 4 lutego 2011, 14:37

Opi­nia i ap­ro­bata są dla nas jak wyrocznia. 

aforyzm
zebrał 99 fiszek • 3 lutego 2011, 12:20

W miłości naj­ważniej­sze jest poczu­cie, że możesz po­legać na dru­gim człowieku. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 1 lutego 2011, 20:13
agulec

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agulec

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 kwietnia 2017, 18:29Cris sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 15:30agulec sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 06:10JaiTy sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

23 czerwca 2014, 00:27Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]

23 czerwca 2014, 00:13Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]