agulec, teksty z marca 2011 roku

5 tekstów z mar­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest agu­lec.

Z doświad­cze­niem jest tak, że po­jawia się chwi­le po tym jak go potrzebowaliśmy... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 29 marca 2011, 11:34

Naj­piękniej­sza miłość zaczy­na się niezobowiązująco. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 22 marca 2011, 14:27

Ten, kto wychodzi z nasze­go życia na 'chwilę'- naj­częściej już nie wraca. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 20 marca 2011, 15:57

Sto­sując się do wszys­tkich re­guł da­leko nie zajdziesz. 

aforyzm
zebrał 114 fiszek • 19 marca 2011, 21:22

Nie od­chodź tyl­ko dla­tego, że ktoś cię nie zatrzymuje. 

aforyzm
zebrał 191 fiszek • 15 marca 2011, 18:08
agulec

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agulec

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 kwietnia 2017, 18:29Cris sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 15:30agulec sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 06:10JaiTy sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

23 czerwca 2014, 00:27Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]

23 czerwca 2014, 00:13Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]