agulec, teksty ze stycznia 2011 roku

3 teksty ze stycznia 2011 ro­ku – auto­rem jest agu­lec.

Będąc w związku, dbaj aby zacho­wać trochę wol­nej przes­trze­ni tyl­ko dla siebie. Dzięki te­mu fa­cet nie czu­je się przytłoczo­ny a ko­bieta ciągle po­zos­ta­je dla niego ta­jem­nicza i w pew­nych dzie­dzi­nach życia niedostępna. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 31 stycznia 2011, 20:26

Miłość mu­si być ce­lem, a nie narzędziem do osiągnięcia czegoś! 

myśl
zebrała 32 fiszki • 25 stycznia 2011, 10:40

Cza­sem mu­si być niepo­myślnie, aby człowiek mógł do­cenić to co lepsze. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 10 stycznia 2011, 10:45
agulec

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agulec

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 kwietnia 2017, 18:29Cris sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 15:30agulec sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 06:10JaiTy sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

23 czerwca 2014, 00:27Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]

23 czerwca 2014, 00:13Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]