agulec, teksty z września 2010 roku

4 teksty z września 2010 ro­ku – auto­rem jest agu­lec.

W miłości jed­ny­mi oczy­ma, pat­rzą oboje. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 28 września 2010, 23:33

Większość prob­lemów w dzi­siej­szych związkach wiąże się z tym, że ma­my wo­bec siebie wygóro­wane ocze­kiwa­nia, których ani mężczyźni, ani ko­biety nie są w sta­nie spełnić. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 26 września 2010, 18:21

Wiel­kie po­mysły rodzą się na małej przestrzeni. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 21 września 2010, 18:25

... i szczęście cza­sem mu­si popłakać. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 8 września 2010, 01:26
agulec

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agulec

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 kwietnia 2017, 18:29Cris sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 15:30agulec sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 06:10JaiTy sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

23 czerwca 2014, 00:27Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]

23 czerwca 2014, 00:13Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]