agulec, aforyzmy

4 teksty (afo­ryz­my) – auto­rem jest agu­lec.

Sto­sując się do wszys­tkich re­guł da­leko nie zajdziesz. 

aforyzm
zebrał 114 fiszek • 19 marca 2011, 21:22

Nie od­chodź tyl­ko dla­tego, że ktoś cię nie zatrzymuje. 

aforyzm
zebrał 191 fiszek • 15 marca 2011, 18:08

Opi­nia i ap­ro­bata są dla nas jak wyrocznia. 

aforyzm
zebrał 99 fiszek • 3 lutego 2011, 12:20

Na­leży się uczyć na błędach, a nie załamy­wać ręce! 

aforyzm dnia z 28 października 2010 roku
zebrał 185 fiszek • 28 maja 2010, 20:45
agulec

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agulec

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 kwietnia 2017, 18:29Cris sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 15:30agulec sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 06:10JaiTy sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

23 czerwca 2014, 00:27Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]

23 czerwca 2014, 00:13Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]