agulec

94 teksty – auto­rem jest agu­lec.

Niekiedy ze szczęściem i miłością by­wa jak z nak­ry­waniem do stołu. Nim się obej­rzysz oka­zuje się, że to chwiejący się sto­lik tu­rys­tyczny, który w każdej se­kun­dzie może się przewrócić..... a por­ce­lano­wa zas­ta­wa na nim oka­zuje się tan­detny­mi, plas­ti­kowy­mi ku­beczka­mi, ta­lerzy­kami czy widelczykami. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 kwietnia 2017, 02:03

Nad­mier­ne ki­log­ra­my miłości niekiedy stają się po­ważnym prob­le­mem w związku. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 25 stycznia 2013, 07:37

Nie czyń ludziom nieba na ziemi, bo nie będą chcieli do prawdziwego... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 1 listopada 2012, 20:42

Z zaufa­niem jest jak z po­miętą kar­tką pa­pieru. Prze­nig­dy nie będzie już ta­ka sama. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 22 lutego 2012, 23:57

Pew­ne­go dnia przychodzi czas na zmiany- a to wyglądu, a to ubioru . U mnie nad­szedł czas na me­tamor­fozę całego mo­jego do­tychcza­sowe­go życia i czuję się z tym rewelacyjnie! 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 grudnia 2011, 20:12

Przy czyn­nej ig­no­ran­cji kiero­wanej w twoim kierun­ku, najgłośniej krzyczysz- milcząc. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 grudnia 2011, 20:54

Zacho­wuj dys­tans i nie daj się brać na litość. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 17 grudnia 2011, 23:23

Przeszłość jest cza­sem do­tykiem przyszłości... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 19 listopada 2011, 08:43

Nie ma nicze­go za dar­mo, nie ma łat­wych dróg na skróty do celu. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 29 lipca 2011, 00:18

Myślisz, że nie pot­ra­fisz za­pom­nieć? Niep­rawda! Nie pot­ra­fisz wybaczyć. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 25 lipca 2011, 23:35
agulec

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agulec

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 kwietnia 2017, 18:29Cris sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 15:30agulec sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 06:10JaiTy sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

23 czerwca 2014, 00:27Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]

23 czerwca 2014, 00:13Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]