agulec, teksty z listopada 2010 roku

7 tekstów z lis­to­pada 2010 ro­ku – auto­rem jest agu­lec.

Słowa nie zaw­sze muszą być spo­sobem przekazu. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 30 listopada 2010, 20:12

Miej ser­ce gorące, oczy jas­ne i wiarę mocną. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 29 listopada 2010, 23:11

Nie ma spo­sobu na za­pom­nienie. Dla­tego nie za­pomi­naj-udaj, że nie pamiętasz. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 27 listopada 2010, 13:02

Mi­mo wszys­tko, kochaj za to, za co in­ni nienawidzą. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 26 listopada 2010, 14:11

Jes­teś tyl­ko człowiekiem, dla­tego też, po­pełniając błędy, miej na ty­le od­wa­gi, aby spoj­rzeć im dzi­siaj w twarz. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 23 listopada 2010, 16:55

Zim­ny, a budzi ciepłe uczucia... 

myśl
zebrała 73 fiszki • 17 listopada 2010, 17:23

Są mi­liony ko­biet, które umarłyby dla ciebie abyś tyl­ko na nie spojrzał.

(kochaj po­nad wszys­tko tą je­dyną / ego). 

myśl
zebrała 46 fiszek • 12 listopada 2010, 19:28
agulec

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agulec

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 kwietnia 2017, 18:29Cris sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 15:30agulec sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 06:10JaiTy sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

23 czerwca 2014, 00:27Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]

23 czerwca 2014, 00:13Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]