agulec, teksty z marca 2010 roku

6 tekstów z mar­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest agu­lec.

Za­miast ra­nić, leć w świat, baw się, doj­rze­waj i szu­kaj swo­jego miej­sca na ziemi ty chi­meryczny dupku! 

myśl
zebrała 50 fiszek • 31 marca 2010, 21:16

Cho­wać wier­nie wszys­tkie wspom­nienia w sercu... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 29 marca 2010, 20:34

Czy to nie piękne, że apa­rat uwie­cznia chwilę za­nim ta przeminie? 

myśl
zebrała 80 fiszek • 28 marca 2010, 20:07

Gdy zet­kniesz się ze śmier­cią pros­to w oczy, wte­dy do­cenisz war­tość życia... 

myśl
zebrała 37 fiszek • 21 marca 2010, 21:08

O ile prościej byłoby, gdy­by za słowa­mi zaw­sze szły czyny... 

myśl
zebrała 57 fiszek • 13 marca 2010, 19:48

Nic tak nie dop­ro­wadza ko­biety do sza­leństwa i nie iry­tuje, jak wi­dok mężczyz­ny nie ro­biące­go nic. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 7 marca 2010, 20:50
agulec

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agulec

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 kwietnia 2017, 18:29Cris sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 15:30agulec sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 06:10JaiTy sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

23 czerwca 2014, 00:27Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]

23 czerwca 2014, 00:13Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]