agulec, teksty z sierpnia 2010 roku

4 teksty z sier­pnia 2010 ro­ku – auto­rem jest agu­lec.

Nie możesz przez całe życie i z całej siły trzy­mać się za ręce- w pew­nej chwi­li zdrętwieją ci dłonie. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 25 sierpnia 2010, 19:13

Na słowa „Nie możesz” ciśnięte w twoim kierun­ku, od­wróć się i od­po­wiedz „No to patrz”. 

myśl
zebrała 120 fiszek • 24 sierpnia 2010, 21:19

Co­raz częściej ludzie będący w związku roz­ma­wiają sa­mi ze sobą, aniżeli ze swoim par­tne­rem. Jakże niepokojące. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 19 sierpnia 2010, 18:04

Pogódź się z tym. Nieob­liczal­ny bieg życia każe nam odejść od pew­nych ludzi, rzeczy czy sy­tuac­ji - nieraz na zawsze. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 18 sierpnia 2010, 17:40
agulec

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agulec

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 kwietnia 2017, 18:29Cris sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 15:30agulec sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 06:10JaiTy sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

23 czerwca 2014, 00:27Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]

23 czerwca 2014, 00:13Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]